SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE
www.spelanovak.com

SPLOŠNO

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), priporočili GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine www.spelanovak.com (v nadaljevanju: spletna trgovina) so določeni pogoji nakupa in prodaje knjig v spletni trgovini, ki jo upravlja Špela Novak, samozaložnica (v nadaljevanju: prodajalec).

Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oz. oddaje naročila. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave.

PODATKI O PRODAJALCU

Špela Novak, samozaložnica
Naslov: Vodnikova cesta, 121 b
Zavezanec za DDV: NE
Davčna številka: 34329307
Telefonska številka: 051853115
Elektronski naslov: info@spelanovak.com 
TRR: SI56 0237 9205 6912 960

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:
Podatke o prodajalcu (naziv, naslov)
Kontaktne podatke za hitrejšo komunikacijo (telefonska številka, e-pošta)
Bistvene lastnosti izdelkov v ponudbi
Dostopnost izdelkov
Pogoje dostave (način, kraj in rok dostave)
Cene, ki morajo biti jasno določene, skupaj z informacijo ali že vsebujejo DDV, stroške prevoza in druge dajatve
Način plačila in dostave
Časovno veljavnost ponudbe
Rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop
Pojasnilo pritožbenega postopka, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi

NAROČILO IZDELKA ALI STORITVE

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dni v letu. Storitev se opravlja na območju Republike Slovenije. Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba. Če nakup opravi pravna oseba, je potrebno izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe. Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne v košarici gumb „zaključi nakup“), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo prodajalca o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema.

V primeru plačila s plačilno kartico bo naročilo potrjeno in odposlano najkasneje v 5 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim elektronskim obvestilom o potrditvi in odpremi naročila.

V primeru plačila po predračunu bo kupec obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel takoj po plačilu naročila. Ko je skupni znesek naročila nakazan na tekoči račun prodajalca, je naročilo plačano. Za plačilo naročila po predračunu ima kupec na voljo 8 dni. Če v tem času naročilo ni plačano, lahko prodajalec naročilo/pogodbo prekliče.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti. V primeru napake lahko kupec naročilo v času do prejema elektronskega obvestila o potrditvi in odpremi naročila prekliče brez dodatnih stroškov.

Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.
Za nakup v spletni trgovini se ni potrebno registrirati. Podatki se hranijo v bazi kupcev in kupec lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov. V vsakem primeru pa lahko kupec zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte:

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca.

CENE

Vse cene izdelkov, objavljenih na spletni strani, so v evrih (EUR) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV) in ne zajemajo stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila.

Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnegakoli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora kupec prodajalca o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je sprejel ceno iz končnega obračuna in pri prodajalcu ne uveljavlja naknadnega ugovora. Prodajalec se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini.

Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini.

PREDNAROČILA

Knjige iz prednaročila je možno plačati le s kreditno kartico in po predračunu. Popust za knjige iz prednaročila je enoten in velja za celo Slovenijo ter se ga ne sme višati z uporabo promocijskih kod. Po izdaji knjige iz prednaročila bo za obdobje šestih mesecev veljala enotna cena oz. redna cena knjige. Skladno z Zakonom o enotni ceni knjige v tem času knjige ne bo možno kupiti po znižani ceni.

DOSTAVA

Za dostavo skrbi Pošta Slovenije. Cena dostave je enotna in znaša 2,00 EUR.

Za izdelke iz prednaročila se cena dostave ne zaračuna. Naročene izdelke v primeru prednaročila bo prodajalec odposlal v najkrajšem možnem času po izidu knjige, najkasneje pa v 3 delovnih dneh po izidu knjige.

Kupec je dolžan izdelek, ki ga naroči v spletni trgovini, prevzeti v 15 dneh od prejetega obvestila dostavljavca. V nasprotnem primeru se paket od dostavne službe (Pošta Slovenije) posreduje nazaj v skladišče pošiljatelja. V kolikor kupec izdelka v navedenem roku ne prevzame, bo prodajalec naročilo preklical.

MOŽNOSTI PLAČILA in IZDAJA RAČUNA

V spletni trgovini so na voljo naslednji načini plačila:

1. Plačilo po predračunu
Kupec odda naročilo in v potrditveni e-pošti prejme podatke za nakazilo zneska naročila. Naročilo je odposlano v 3 delovnih dneh od prejema plačila.
2. Plačilo s kartico (Visa, MasterCard)
Kupec ob zaključku nakupa preko spletne banke/obrazca plača naročilo.
Prodajalec pošlje kupcu račun v elektronski obliki na elektronski naslov kupca.
Naročilo je odposlano najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema plačila.

Na računu so razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.
Do plačila celotne kupnine ostanejo izbrani izdelki last prodajalca.

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Kupec, ki je fizična oseba, ima pravico v 14 dneh od prejema izdelka, od pogodbe odstopiti, brez da za to navede posebne razloge. Kupec mora z nedvoumno izjavo, iz katere izhaja, da od pogodbe odstopa, prodajalca obvestiti pisno po elektronski pošti ali preko posebnega obrazca, ki ga pošlje po elektronski pošti ali po pošti na naslov prodajalca iz 2. točke teh splošnih pogojev. Rok za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po prejemu izdelka.

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec izdelek vrniti prodajalcu v roku 14 dni od poslanega obvestila o odstopu od pogodbe. Kupec lahko izdelek prinese osebno na naslov prodajalca ali ga vrne po pošti na naslov, naveden v 2. točki teh splošnih pogojev. Šteje se, da je bil izdelek vrnjen v skladu s predpisanim rokom, če je bil dostavljen na naslov prodajalca ali pa odposlan po pošti priporočeno pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec mora prodajalcu izdelek vrniti neuporabljen, nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Kupec izdelkov od odstopa od pogodbe ne sme neovirano uporabljati.

Prodajalec bo v primeru odstopa od pogodbe kupcu vrnil plačano kupnino takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema izdelka. Kupcu se vrne kupnina z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo plačilo izvedeno. V primeru, da kupec želi vračilo kupnine na drug račun ali z drugim plačilnim sredstvom, mora o tem prodajalca izrecno obvestiti. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

V primeru, da je kupec pri nakupu izdelka koristil popust, bonus ali promocijsko kodo, se ob odstopu od pogodbe ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo.

V primeru odstopa od pogodbe s strani kupca, kupca bremenijo stroški vrnitve izdelka.

REKLAMACIJA IN STVARNE NAPAKE

Prodajalec odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini. Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov:, vrnjenemu izdelku pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Prodajalec bo v 5 delovnih dneh po prejemu pisnega sporočila, kupcu potrdil prejem reklamacije in mu sporočil, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije.

Napaka je stvarna, če:
izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se primerja z drugimi, brezhibnimi izdelki enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja (OZ), v kolikor ZVPot ne določa drugače.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila ZVPot.

OMEJITEV OGDOVORNOSTI

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na tej spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, cena ali rok dobave spremenijo tako hitro, da prodajalec na spletni strani ne uspe popraviti podatkov. V takem primeru bo prodajalec kupca o morebitnih spremembah obvestil in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega izdelka.

Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Ponudnik si prizadeva zagotoviti kolikor se da natančne fotografije izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije obravnavati kot simbolične (možna so odstopanja v odtenkih barv).

INTELEKTUALNA LASTNINA

Celotna vsebina spletne trgovine www.spelanovak.com (fotografije, logo, besedila, posnetki, itd.), je avtorsko zaščitena. Nosilec vseh avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na tem spletnem mestu je prodajalec in/ali oseba, za katero je pri posamezni vsebini to izrecno navedeno. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih.

Prodajalec pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del tega spletnega mesta, ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s tem spletnim mestom. Prodajalec zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.

PRITOŽBE IN SPORI

Prodajalec spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov. Tako se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec s prodajalcem lahko poveže preko telefona na številko + 386 ali po elektronski pošti na:
Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo izdelka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo pri reševanju spora, zato si prodajalec prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca za reševanje izvensodnih potrošniških sporov kot pristojnega za izvajanje potrošniških sporov, ki bi ga kupec kot potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Prodajalec kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije in na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je potrošnikom na voljo na tej povezavi.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik spletnega mesta spelanovak.com, samozaložnica Špela Novak, zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih izobraževanj, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, ipd., ter jih brez izrecne privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam oz. tretjim osebam omogočil, da bi se z njimi seznanili, razen tistim pogodbenim izvajalcem, ki zagotavljajo storitve v imenu in za račun Ponudnika (npr. izvajalci IT storitev, računovoski servisi, itd.). Slednje vežejo enake dolžnosti varovanja osebnih podatkov kot vežejo Ponudnika.
 
Uporabnik spletnega mesta, z izpolnjenim spletnim obrazcem oz. z izpolnjeno prijavnico na izobraževalni dogodek, ki se nahaja na spletnem mestu, Ponudniku dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so običajno omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko ter nekatere druge podatke, ki jih Uporabnik vnese v kontaktne, prijavne ali naročilne obrazce.

Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2018, zavezan k spoštovanju politike zasebnosti Uporabnika in varovanju njegovih osebnih podatkov. Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov je dostopen na sedežu Ponudnika.


Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.


Piškotki

Spletno mesto spelanovak.com uporablja piškotke, s pomočjo katerih Ponudnik izboljšuje Uporabnikovo izkušnjo pri uporabi spletnega mesta, spremlja statistiko obiska in omogoča uporabo vtičnikov družabnih medijev. Z uporabo spletnega mesta spelanovak.com se šteje, da se Uporabnik z uporabo piškotkov strinja.